WYSTAW[k]A/KED Olszewski
WYSTAW[k]A/KED Olszewski MADE IN POLAND/KED Olszewski